SUPPORT

Registrera din Wallas för längre garanti 2+1 år!

Tack för att du köpte en Wallas -produkt för fritidsbruk. Två års garanti kan förlängas med tolv (12) månader genom att produkten registreras inom tre (3) månader efter att enheten sålts till slutkunden. Utökad garanti täcker tre (3) år eller 2000 timmar, beroende på vad som inträffar först.

Fyll i dina uppgifter här

Wallas-Marin garantivillkor

Manualer, användarhandböcker, broschyrer, installationsguider, rekommendationer för underhåll och mer

Teknisk support

  1. Innan du ringer, kontrollera enhetens namn och serienummer.

  2. Kontakta den lokala återförsäljare där du köpte din Wallas -produkt för att avgöra hur du löser problemet.

  3. Du kan också kontakta Wallas-Marin fabriken i Finland med tekniska frågor:
    +358 600 301 050  (0,89 Eur/min)
    Email: service@wallas.fi 
    Mon-fre: 9:00  – 15:30 (GMT +2)