Laminar Combustion

Förbränningssystemet förenklat

En av de främsta anledningarna till att båtägare och campare väljer en dieselvärmare är säkerheten, eftersom värmen genereras genom laminär förbränning utan någon exponerad låga. Yttemperaturen på höljet håller sig också låg. Aerosolerna av diesel bränns i en säker sluten kammare och värmen som genereras av den forcerade luft-bränsleförbränningen cirkuleras till inomhusluften. Helt sluten förbränningsprocess läcker inte ut ångor eller obehagliga lukter och minimal avgaser ventileras utanför för att hålla inomhusluften alltid frisk. I Wallas-produkter ansluts koaxialröret till en gemensam genomgående skrovmontering som gör att både inloppsluft och avgaser kan passera separat. Denna process förbättrar effektiviteten, vindmotståndet och sänker effektnivån samtidigt som avgassystemet kyls.

  1. Luften som krävs för förbränning dras in i dieselvärmaren via inloppsrör med en 12 V fläkt.
  2. Sedan antänds luft-dieselblandning och skapar förbränning, som sker i en sluten kammare utan öppen låga.
  3. Eftersom diesel förvandlas till ånga finns det bara gasformigt bränsle.
  4. Torr värme från förbränningen blåses in i inomhusutrymmet genom utloppsrör.
  5. Avgaserna ventileras säkert utanför för att hålla inomhusluften frisk.
  6. Ångan inuti kammaren brinner rent vilket gör denna teknik till ett av de mest miljövänliga alternativen för uppvärmning untan nätet.

Wallas-Marin har gjort omfattande tester med Neste för att optimera Wallas Greenboost-brännarteknologi för användning av fossilfria bränslen och för att minimera bränsleförbrukningen. Bränslepumpen inuti värmeväskan reglerar bränsletillförseln och systemelektroniken styr både bränsle- och luftblandningen för att upprätthålla en idealisk ren förbränningsprocess med så lite bränsle som möjligt.