Viktig information om installationen

7 september, 2021

Wallas-Marin värme- och matlagningssystem är konstruerade och avsedda för fritidsbruk.

Vi rekommenderar att en Wallas-Marin-proffs installerar våra produkter för att undvika felaktig installation som kan orsaka personskada eller egendomsskada.

Installationsanvisningar i manualen och landsspecifika krav måste följas.

Det är ägarens och installatörens ansvar att avgöra vilka krav och standarder som gäller för specifika installationer.

Wallas-Marin erbjuder 2+1 års/2000 timmars garanti. Garantin gäller inte om enheten inte har installerats enligt manualen eller de landsspecifika föreskrifterna inte har följts. Läs hela garantivillkoren.

De flesta Wallas-Marin värmare och spisar är avsedda för marint bruk, men kan installeras säkert i husbilar och husvagnar eftermonterad. Du måste se till att det finns tillräcklig ventilation i inomhusutrymmet. Wallas XC Duo är speciellt utformad för husbilar och kan installeras i nya fritidsfordon.

Reparera, byt inte ut eller ta bort någon del av enheten om det inte specifikt rekommenderas i manualerna. All annan service bör utföras av en auktoriserad Wallas-Marin-distributör eller servicecenter.

Wallas-Marin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att ändra utseende och specifikationer utan föregående meddelande.

Se produktmanualen för fullständig installation, underhåll och driftsinstruktioner.