Wallas-Marin Garantivillkor

7 september, 2021

Wallas-Marin Oy (tillverkaren) ansvarar, via importören, för eventuella råmaterial- och tillverkningsfel i produkter och i tillbehör upp till 24 månader eller upp till 2000 timmar (beroende på vilket som inträffar först) från försäljningsdatumet enligt villkoren nedan.

1. Åtgärder vid fel:

a) Kontrollera att felet inte är relaterat till bruk av enheten. Ett enkelt problem kan inte omfattas av garantin, t.ex. vatten i diesel eller att enheten kräver service.

b) Anmälan om felet ska göras omedelbart om möjligt, dock senast två (2) månader efter felet uppkommit. När garantiperioden tagit slut, är en hänvisning till en anmälan vid garantiperioden inte giltig om inte anmälan gjordesskriftligen. Ett giltigt kvitto eller ett annat tillförlitligt officiellt dokument av inköpsdatumet krävs för att få garantier.

c) För garanti reparation måste kunden leverera enheten till återförsäljaren (säljaren ansvarar för garantin) eller till en auktoriserad Wallas-service eller till Wallas-Marin Oys fabriksservice.

Garantiservice av enheten får endast utföras av servicepersonal som godkänts av Wallas-Marin Oy.

Garantin täcker inte kostnader för borttagning eller anslutning av enheten eller skador som uppstått på grund av bristfällig förpackning av enheten som skickats för reparation.

d) Kunden måste skriftligen meddela följande information till garantiservicen:

 • Beskrivning av felet
 • Beskrivning av installationssituationen, var och hur enheten är installerad (t.ex. bilder på installationen kan hjälpa)
 • Typ av enhet, serienummer, inköpsort och inköpsdatum


2. Garantin gäller inte i följande fall:

 • Delar av främmande ursprung har lagts till enheten eller dess struktur har ändrats utan tillverkarens samtycke.
 • Tillverkarens instruktioner för installation, bruk eller underhåll har inte följts.
 • Olämplig lagring eller transport.
 • Olyckor eller skador som Wallas inte kan påverka (force majeure).
 • Felaktig hantering av enheten, olämpligt bränsle, underspänning, överspänning, smuts eller vattenskador, korrosion.
 • Enheten har öppnats utan skildt tillstånd från importören / fabriken.
 • Andra än originala Wallas reservdelar har använts för att reparera enheten.
 • Enheten har reparerats / underhållits av ett icke-Wallas-godkänt företag.


3. Garantin täcker inte defekter på grund av naturligt slitage.

Som bl.a.: glödelement, glödstift, bottenmatta, tätningar och bränslefilter.

4. Reparationer som utförts under garantiperioden förnyar eller ändrar inte den ursprungliga garantiperioden.

5. Indirekta skador som uppstår på grund av en defekt produkt omfattas inte av denna garanti.

6. Denna garanti gäller endast för båtprodukter som installerats i båtar och för stugprodukter som installerats i stugor.

Garantin täcker inte Wallas produkter installerade i fordon eller andra utrymmen.

7. Denna garanti begränsar inte rättigheter som anges i konsumentskyddslagstiftningen.