PI Thermo kontrollpanelens drift och felljus

GB värmare

Wallas PI control panel
Wallas fault signals for GB heaters

Spisar och fläktvärmelock

Wallas Cooker Control
Wallas fault signals stoves

Upplåsning

Om enheten har låst sig kommer alla tre lamporna högst upp på panelen att blinka, vilket signalerar att det har uppstått ett fel som bör undersökas och åtgärdas före vidare användning. Lamporna blinkar i cirka 5 minuter.

1) Medan lamporna blinkar, stäng av huvudströmmen från batteriet (dra ur kontakten, ta bort säkringen, öppna brytarna eller strömbrytaren).

2) Vänta i 5 sekunder och slå på strömmen igen.

3) Tryck på värmeknappen (3) i mer än 3 sekunder för att stänga av värmaren.

4) Starta om värmaren normalt.

Se instruktionsvideo för att låsa upp: