Eksosgjennomføringssett

Kobler varmeapparatet inn i pipen eller gjennom veggen. Veggmontering krever en ekstra 4004.


Wallas-koden:4880