Eksosgjennomføringshode

For å ta inn forbrenningsluft og føre eksos ut.


Wallas-koden:4004