Tankadapter

Med dette tankadapteret kan du koble drivstoffinntaket til kjøretøyets dieseltank. Noen tanker har en innebygd drivstofftilkobling – i så tilfelle behøver du ikke dette tilbehøret.


Wallas-koden:30018