Inntaksrist for luftinntak

Inntaksrist i rustfritt stål for luftinntakskanal. Varmeapparatet får frisk luft utenfra gjennom luftinntakskanalene eller forhåndsvarmet luft fra kahytten. Et separat luftinntak er alltid nødvendig når varmeapparatet monteres i motorrommet.


Wallas-koden:4411