Innløpsrist

Innløpsrist i rustfritt stål for varmeapparatenden. Når inntakskanaler ikke brukes, anbefales denne risten for å forhindre små gjenstander i å komme inn i varmeveksleren.


Wallas-koden:4413