Luftkanalforlengelse

Forenkler installasjoner hvor gamle kanalføringer skal skiftes ut med nye.


Wallas-koden:3418