Adapter 60/75 mm

Dette adapteret kan brukes når man skifter ut et varmeapparat med kanaler på 60 mm med et varmeapparat med kanaler på 75 mm. Disse adapterene kan brukes ved installasjoner av Dt-varmeapparater for å øke lufthastigheten i slutten av kanalen, for eksempel til frontruten. Videre kan du redusere en kanal på 75 mm til en på 60 mm i enkelte områder for å redusere varmen der.


Wallas-koden:4414