Skroggjennomføring

Forenkler installasjoner med lange kanalføringer i smale rom og gjør det mulig å kappe kanalen i mindre deler som kan brukes videre.


Wallas-koden:3417