Lyddemper, 1 meter lang

"Selv om brennerne på varmeapparatet vårt er stillegående, vil luftstrømmen alltid lage en lyd. Vi anbefaler bruk av lyddempere, siden de reduserer lydnivået med 50-75 %.

Spesielt hvis du har et kanalinntak på under 2 m eller hvis uttaket går fra varmeapparatet til kahytten der du sover"


Wallas-koden:3416