Elektrisk isolasjonssett for eksosslange på 28/45 mm

For å isolere apparatet fra båtens metallskrog, for å forhindre uønsket statisk elektrisitet eller jordingsfeil. Merk at selve apparatet også må isoleres fra metallskroget.


Wallas-koden:2461