Dekkgjennomføring som kan lukkes

For komfyrer og 40 Dt fra Wallas. Brukes til å føre eksos ut fra dekket. Kan lukkes for å forhindre at vann kommer inn i slangen.


Wallas-koden:2466