Det elegante brukervennlige kontrollpanelet har omfattende kontroll- og overvåkingsegenskaper.

Funksjonen for forsinket start/stans beskytter systemet mot tilfeldig start og stans. Det nye LED-belyste panelet kan enten monteres flush eller med mellom stykke og fortsatt beholde sin termostatiske registreringsevne.

Kontrollpanelets egenskaper

Myk, intelligent PI-termokontrollfunksjon
 Wallas PI-termokontroll (parafinvarmeapparater har en vanlig termostat, ikke et PI-system) justerer varmeapparatet slik at det varmes opp raskt, og etterpå har en jevn effekt som sikrer en stabil kahyttemperatur uten varierende viftestøy. Se animasjonen for å finne ut hvordan det fungerer.

Manuelt kontrollalternativ
Varmeapparatet kan også kontrolleres ved hjelp av en enkel trinnløs bryter i manuell kontrollmodus.

To-trinns luftøkning
For å forhindre at kahytten tørker ut kan hovedviftens hastighet økes, uavhengig av varmeinnstillingene, ved hjelp av økt viftehastighet.

Friskluftsventilasjon
På varme dager er det praktisk å blåse frisk luft inn i kahytten, uten varme, ved hjelp av ventilasjonsfunksjonen.

Solbryter
Solbryterfunksjonen reduserer energiforbruket ved å stanse varmeapparatet automatisk når værforholdene øker temperaturen i kahytten. Solbryteren vil slå av varmeapparatet hvis temperaturen i kahytten forblir mer enn 3 grader celsius over den temperaturen som er innstilt på termostaten i mer enn 30 minutter.

Tilfeldig start/stans-funksjon
Tilfeldig start eller stans av varmeapparatet forhindres av en to-sekunders forsinkelse på start/stans-knappen.

Kan monteres plant eller med en skråslipt kant

  • Eksempelbilde på et panel som er montert plant

  • Eksempelbilde på et panel som er montert med skråslipt kant

 

 

Wallas reserves rights to make changes or corrections.
Wallas remote privacy policy