Tankanslutning

Med tankanslutningen kan du ansluta bränsleintaget till fordonets dieseltank. Vissa tankar har inbyggd bränsleanslutning, vilket gör att detta tillbehör inte behövs.


Wallas-kod:30018