Utloppskåpa

För intag av förbränningsluft och utlopp av rökgaser.


Wallas-kod:4300