Magnetventil

När bränslenivån i tanken är högre än i Wallasenheten måste en magnetventil installeras på bränsleledningen. Denna obligatoriska säkerhetsutrustning förhindrar att tanken töms om bränsleledningen kapas.


Wallas-kod:30012