Förlängning för luftslang

Underlättar installationen vid byte från gamla till nya slangar.


Wallas-kod:3418