Förlängning för luftslang 60 mm

Underlättar installationen av långa luftslangar. Du kan kapa ledningen och montera en förlängning mellan delarna.


Wallas-kod:2418