Genomföring skiljevägg

Underlättar installationer med långa slangar i trånga utrymmen och gör att slangen kan kapas i kortare längder.


Wallas-kod:3417