Elektrisk isoleringssats för 28/45 mm rökgasslang

Isolerar enheten från båtens metallskrov för att förhindra oönskad statisk ström eller jordledningsfel. Notera att också själva enheten ska vara isolerad från metallskrovet


Wallas-kod:2461