Koaxial rökgasslang 28/45 mm

Innerslangen blåser ut rökgasen och ytterslangen tar in förbränningsluft. Rostfritt stål.


Wallas-kod:2448