Koaxial skrovgenomföring

För Wallas koaxiala rökgassystem. Används för att leda ut rökgaser från skrov eller akter.


Wallas-kod:2467
Teknisk hjälp:Visa: product specifik handbok