Suomeksi In English På svenska Norsk
header

Laminär förbränning

Förbränningsprocessen i Wallas produkter bygger på laminär förbränning. Till skillnad från turbinvärmare som avger ett mycket högt dånande ljud eller ett ”jetmotor”-ljud, är vår laminära förbränningsprocess praktiskt taget tyst, och utblåsningen behöver därför inte ljuddämpas.

Förutom att produkterna är tysta är vår förbränningsprocess också mycket ren. Den perfekta förbränningsbalansen, dvs. den korrekta avvägningen mellan syre, bränsle och temperaturen, gör processen mycket ren. Förbränningen hos en Wallasprodukt är ren vid alla effektinställningar och enheterna behöver inte köras på högre effekt under vissa perioder för att självrengöras.


 
Smidig och tyst laminär låga
Wallas fotogenbrännare
Wallas dieselbrännare

De tre grundförutsättningarna för laminära lågor

  1. Bränsle: Bränsle tillförs med en särskild magnetventilpump. Pumpen är mycket anpassningsbar för spännings- och strömvariationer, mycket tyst och integrerad i alla Wallasprodukter. En reglerad bränslemängd pumpas in i botten av brännaren (se nr 1 på bilden).

  2. Temperaturen: Under igångsättningen alstras antändningstemperaturen genom ett glödstift. När lågan antänds värms elementet upp (se nr 2 på bilden), och kort därefter stängs glödstiftet av. Elementet reflekterar värmen till botten av brännaren, och den resulterande värmen förångar det flytande bränslet till bränsleånga.

  3. Sen tändning: Det finns ett område för sen tändning i brännaren som är markerad med en blå pil. Sen tändning krävs för att dela kolvätekedjorna. Diesel har fler långa aromatiska kedjor än lysfotogen (fotogen) och kräver därför längre fördröjning och högre temperatur för att dela kedjorna helt för att få en ren förbränning.    
        


 
 

 
Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.