Lokal huvudservice

Båtprodukter

StugprodukterLokala serviceställen

Båtprodukter

Stugprodukter

 

Internationellt supportnät

Båtprodukter

Stugprodukter

Teknisk support

Reparationsservice behövs om enheten inte fungerar som den ska (när den inte startar förrän efter flera försök, när den ryker, när igångsättningen tar för lång tid, när värmeeffekten är minskad, etc.)

 

Lämna in enheten på reparationsservice

  1. Innan du tar isär enheten eller ringer serviceavdelningen, gå igenom följande check-list.

  2. Kontrollera enhetstypen och serienumret.

  3. Kontakta ditt närmaste Wallas serviceställe för råd om vad du bör göra.

 Serviceställen för båtprodukter

Serviceställen för stugprodukter

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.