Produktbroschyr

» Ladda broschyr 2014 (pdf)

 

 

Garantiförlängning

Enastående uppvärmningför
stugor med elsystem som inte är
anslutna till elnätet

 

Venetuotteet

Glöm problemen med tändstickor, tändarvätska, fuktiga sängkläder och immiga fönster. En helautomatisk och torr värmekälla ökar din komfort avsevärt. Kliv in i din föruppvärmda stuga och njut direkt av din vistelse. Allt detta är möjligt för stugor med elsystem som inte är anslutna till elnätet.

Wallas värmare värmer upp ytor på omkring 40-90 m2.

Wallas 26CC Wallas 40CC

 

12 V spänning

  • Du kan lätt ansluta din Wallas stugvärmare till ditt solpanelsystem.

Låg strömstyrka

  • Den låga strömförbrukningen gör att du kan hålla stugan uppvärmd också med begränsad batterikapacitet.
  • Vad menas med låg strömstyrka? Med ett 100 Ah-batteri kan du använda värmaren kontinuerligt i två veckor på medelhög effekt!

Kan drivas med flera typer av bränslen

  • Värmaren kan drivas med diesel, lätt eldningsolja eller fotogen. 
  • Hur mycket bränsle drar värmaren? Med en kaffekopp dieselbränsle per timma får du 900 W (3 100 BTU) värme.
 

Fjärrstyrningsenhet 4430

Med Wallas fjärrstyrningsenhet kan värma upp din båt från soffan därhemma. Kliv in i din föruppvärmda stuga och njut direkt av din vistelse.

Manöverpanel

Den eleganta och lättanvända manöverpanelen har en mängd manöver- och kontrollfunktioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallas rumsvärmare är en helautomatisk enhet som kan installeras antingen genom att utloppsslangen kopplas till en skorsten eller dras genom en yttervägg. Värmaren drivs med diesel eller lysfotogen från en separat bränsletank. Tanken kan förvaras utomhus, exempelvis under stugan.

Att bevara den önskade temperaturen är enkelt, eftersom Wallas värmare är utrustade med rumstermostat och steglös effektjustering. Värmaren brinner med en ren blå låga, och är tack vare den helt slutna brännartekniken rök- och luktfri.

Enheten kan manövreras med en på- och avknapp, en timer eller en fjärrstartenhet, med användning av GPRS-teknik. Med hjälp av GPRS-tekniken kan du se manöverpanelen på skärmen på en smartphone eller på en datorskärm med Internetuppkoppling, och kan därifrån manövrera värmaren. När du inte har Internetuppkoppling kan kommandona skickas med SMS. Kliv in i din föruppvärmda stuga.

Wallasvärmare som drivs med diesel kräver strömförsörjning på 12 V, exempelvis via solpaneler. Wallas rumsvärmare är den idealiska lösningen för stugor med elsystem som inte är anslutna till elnätet. Om stugan har 230 V elektricitet behöver du bara omvandla 230 V till 12 V.

Eftersom brännaren hämtar förbränningsluften utifrån och leder ut alla rökgaser utomhus blir hela förbränningsprocessen en sluten cirkel. Wallas rumsvärmare avger därför torr värme eftersom det inte finns någon öppen låga som skapar fukt i stugan.
 
Värmarfronten finns i två färgalternativ.

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.