Wallas-Marin Oy Takuuehdot

Päivitetty 1.7.2021

Wallas-Marin Oy (valmistaja) vastaa maahantuojan välityksellä tuotteiden ja tarvikkeiden mahdollisista raaka- aine- ja valmistusvirheistä 24 kuukauden ajan tai 2000 käyttötuntiin asti (kumpi ehto ensimmäisenä täyttyy) myyntipäivästä lukien alla mainituin ehdoin.

Laitetta voi käyttää myös kaupalllisissa käytössä ja valvomatta, veneissä, asuntoveneissä, mökeissä, asuntoautoissa, asuntovaunuissa ja asunnoissa, mutta nämä käyttötavat lisäävät laitteen käyttötunteja, ja vaativat enemmän huoltoa, joka ei ole tämän takuun piirissä.

1. Toimenpiteet vian sattuessa:

a) Tarkista, ettei kyseessä ole käyttöön liittyvä ns. helppo, ei takuun piiriin kuuluva vika esim. vettä polttoaineessa tai laite kaipaa huoltoa.
b) Ilmoitus viasta on tehtävä kirjallisesti heti tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vian ilmettyä. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole aikaisemmin tehty kirjallisesti. Takuun edellytyksenä on voimassa oleva ostokuitti tai muu luotettava määritys ostoajankohdasta.

c) Takuukorjausta varten asiakas toimittaa laitteen myyjäliikkeeseen (myyjä vastaa takuuasian hoidosta) tai valtuutetulle huoltoliikkeelle tai Wallas-Marin Oy:n tehdashuoltoon.

Laitteen takuuhuollon saa suorittaa vain Wallas-Marin Oy:n hyväksymä huoltohenkilökunta.
Takuu ei korvaa laitteen irrotus- ja kiinnityskuluja tai vahinkoa, joka johtuu korjaukseen lähetetyn laitteen puutteellisesta pakkauksesta.

d) Asiakkaan on ilmoitettava takuuhuollolle seuraavat tiedot kirjallisesti:

• vian kuvaus, asennustilanteen kuvaus, mihin ja miten laite on asennettu (esim. valokuvat asennuksesta voivat auttaa), sekä osoittaa että laitetta on käytetty tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• laitteen tyyppi, sarjanumero, ostopaikka ja ostoaika

2. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

• laitteeseen on lisätty vierasta alkuperää olevia osia tai sen rakennetta on muutettu ilman valmistajan suostumusta
• valmistajan antamia asennus-, käyttö-, tai huolto-ohjeita ei ole noudatettu
• sopimaton varastointi tai kuljetus
• onnettomuudet tai vahingot, joihin Wallas ei voi vaikuttaa (force majeure)

• laitteen virheellinen käsittely, sopimaton polttoaine, alijännite, ylijännite, lika tai vesivahinko, korroosio, ukkonen, tuholainen, tulipalo
• laite on avattu ilman maahantuojan / tehtaan erillistä lupaa
• laitteen korjaukseen on käytetty muita kuin alkuperäisiä Wallas-varaosia

• laite on korjattu / huollettu ei Wallas -hyväksytyn yrityksen toimesta • laitetta on käsitelty/käytetty epäasiallisella tavalla

3. Takuu ei korvaa luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja.

Kuluvia osia ovat mm. hehkusytyttimet, hehkutulpat, pohjamatto, tiivisteet ja polttoainesuodatin.

4. Takuuaikana suoritetut korjaukset eivät uudista tai muuta alkuperäistä takuuaikaa.

5. Viallisesta tuotteesta johtuvat välilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu ei kata materiaali- tai henkilövahinkoja tai tulonmenetyksiä laitteen rikkoontumisesta johtuen. Takuu koskee vain Wallas tuotteita, ei sen ympärillä /liitettyjä olevia materiaaleja tai tehtyjä töitä.

6. Tämä takuu ei rajoita kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia.

Wallas-Marin pidättää oikeudet muuttaa tuotetta ja suunnittelua ilman erillistä ilmoitusta. Wallas ei myöskään ole vastuussa päivittää edellisen valmistuserän tuotteita uusiin.